Кратак преглед података који се чувају

Овај кратак преглед приказује подразумеване категорије и сврхе задржавања корисничких података. Одређене области могу имати специфичније категорије и сврхе од оних које су овде наведене.

Сајт

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Корисници

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Категорије курсева

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Курсеви

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Модули активности

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Блокови

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања